UFC Lions Rhenen

Gedragscode UFC Lions

WAARDERING.

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van de technische commissie tot trainer. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met heel veel inzet en enthousiasme. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!
Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de leden en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is.
Soms gebeuren er rondom de sportzalen ook dingen die het sporten in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.
“Sporten’’ is een afspiegeling van de maatschappij”. Dit mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

GEDRAGSCODE.

De Basiswaarden

UFC Lions heeft 5 basiswaarden die de basis vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren van de club. Die basiswaarden zijn:
Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit

Plezier

 • UFC Lions biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid;

 • Wij vieren samen onze successen;

 •  Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; floorball is een teamsport;

 •  Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;

 •  Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;

 •  Lachen is altijd goed, maar uitlachen doen we nooit;

 •  We drinken een drankje na de wedstrijd om de teamgeest te vergroten.

Respect

 • Wij pesten niemand;

 • Wij hanteren fatsoenlijk taalgebruik (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn)en spreken elkaar hierop aan);

 •  Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;

 •  Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!;

 •  Wij respecteren de regels in de kantine wat betreft roken en alcoholgebruik;

 •  Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken;

 •  Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;

 •  Tijdens wedstrijden van UFC Lions dragen wij alleen het officiële UFC Lions tenue;

 •  Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;

 •  Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;

 •  Wij hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken;

 •  Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

Eerlijkheid

 • Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;

 • Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;

 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;

 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag;

 • Wij leven de regels van de NEFUB na en sjoemelen niet;

 • Trainers en leiders (i.s.m. het bestuur) delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken niemand voor.


Betrokkenheid

 • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;

 • Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden;

 • Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;

 • Trainers zijn regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;

 • Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale mogelijkheden behoord;

 • Ouders of leden die het diploma voor scheidsrechter hebben, helpen met fluiten;

 • Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;

 • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;

 • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;

 • Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bijv. extra activiteiten buiten het reguliere om);

 • Iedereen binnen UFC Lions heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag;

 • Leden betalen hun contributie op tijd.


Sportiviteit

 • Bij UFC Lions spelen we het spel volgens de regels van de NEFUB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;

 • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;

 • Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;

 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;

 • Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;

 • Fairplay staat bij UFC Lions hoog in het vaandel en spelen eerlijk en sportief;

 • Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;

 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier.


VOOR WIE GELDT DE GEDRAGSCODE?

De gedragscode geldt voor iedereen bij UFC Lions. Voor de bestuursleden, de spelers (junior en senior), de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij UFC Lions betrokken is; Iedereen die ook maar enige band met UFC Lions heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!