Lid worden

Lidmaatschap

Lijkt floorball jou iets? Dan zien we je graag ter kennismaking op vrijdagavond bij één van onze trainingen. Je kunt gratis en vrijblijvend 3 keer meetrainen.

Aanmelding

Wanneer je besluit om lid te worden van UFC Lions, vul dan het inschrijfformulier in (lidmaatschapsformulier nov 2018.docx). Ook vragen we je een incassoformulier in te vullen (incasso formulier nov 2018.docx). Inschrijfgeld is €17,50

Opzegging

Met enige regelmaat komt het voor dat leden gedurende het verenigingsjaar hun lidmaatschap willen opzeggen. Een lidmaatschap bij UFC Lions wordt aangegaan voor een heel seizoen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Wanneer je het komende seizoen niet meer wilt floorballen bij UFC Lions zeg dan vòòr 1 juni op. Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Bij afmeldingen na 1 juni is de volledige contributie verschuldigd. Opzeggen dient schriftelijk gedaan te worden bij de ledenadministratie. Dit kan natuurlijk ook per email (Ufclionsadm@outlook.com). Je ontvangt dan binnen een week een bevestiging (per email) van de opzegging. Mocht je geen bevestiging ontvangen dan betekent dit dat de opzegging (nog) niet door de secretaris is ontvangen. We stellen het op prijs ook de reden van opzegging te horen.

Wijzigingen
Geef wijzigingen zoals verhuizing, een nieuw telefoonnummer of emailadres bijtijds door aan de ledenadministratie (Ufclionsadm@outlook.com).

Contributiegelden
De kosten voor floorballen bij UFC Lions te Rhenen bestaan uit 1) de bondsafdracht, 2) contributie lidmaatschap club en 3) een bijdrage voor deelname aan de competitie.

Contributieoverzicht seizoen 2018/2019E speler met competitie

€ 150

D speler met competitie

€ 170

C speler met competitie

€ 200

A/B speler met competitie

€ 260

Heren met competitie en licentie

€ 330

Gastlid (Stick Together)

€ 250

Senioren mixed speler met competitie

€ 220

Senioren mixed zonder competitie

€ 150

Jeugdleden die zowel bij de AB als bij de heren spelen krijgen een korting van € 100

Kleding is inbegrepen bij de prijs. Je krijgt een shirt, broekje en sokken in bruikleen van de club.

Voor vragen en/of opmerkingen over de contributie stuur een mail naar Ufclionsadm@outlook.com.

Ledentaken

Onze club wordt gedragen door leden en ouders. We verwachten dan ook dat iedere ouder een steentje bijdraagt. Bij de jongste jeugd vragen we ouders het spelletje tijdens de competitiewedstrijden te begeleiden. Ook worden ouders ingedeeld om tijdens de training van hun kind een keer in de paar maanden zaalwacht te zijn. Er wordt getraind met soms jonge trainers en UFC Lions wil dat er altijd een ouder in de zaal extra aanwezig is om te kijken of alles goed verloopt en voor calamiteiten, dit is de zaalwacht. We zijn altijd op zoek naar ouders die helpen met scheidsrechteren, bestuurswerkzaamheden, zaalopbouw, organiseren van evenementen, voor uitbreiding van sponsoring, als coaches, als trainers.

UFC Lions Rhenen